De ijsbaan is gesloten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2015 zijn de leden, die 50 jaar lid zijn van de vereniging, in het zonnetje gezet met een speld en een bos bloemen.

De heren op de foto zijn v.l.n.r. Ge Koster en Wim Westerveld.
Niet aanwezig waren: dhr. G. Alberts en dhr. J. Hartog.
zonnetje2015

Ankeveen, september 2015

Beste leden,

Tijdens de ledenvergadering op 16 oktober a.s. presenteren wij het concept van de nieuwe statuten.
De vorige statuten waren dringend aan vernieuwing toe, ze dateren uit 1980 en zijn dus 35 jaar oud.
Het is nodig dat op de jaarvergadering minimaal twee derde deel van alle leden van de vereniging aanwezig moet zijn, omdat het waarschijnlijk is dat dit niet het geval zal zijn, schrijven we een extra ledenvergadering uit.
De op deze vergadering aanwezige leden kunnen dan over de nieuwe statuten stemmen. Een positieve stem van twee derde deel van deze aanwezige leden is dan voldoende om de statuten aan te nemen.

Het concept van de nieuwe statuten kunt u vinden op onze website:

  Klik hier om het concept te lezen

Middels deze brief nodigen wij u uit op de extra ledenvergadering van de Ankeveense IJsclub.

Datum: vrijdag 6 november 2015.

Tijd: 20.00 uur.

Plaats: clubgebouw, Stichts End, Ankeveen.

Agenda:

  1. opening,
  2. statuten,
  3. stemming,
  4. sluiting.

Dus: Algemene Ledenvergadering: 16 oktober 2015.
Statutenvergadering: 6 november 2015.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 16 OKTOBER 2015

Klik hier en lees de uitnodiging

jaarvergadering2

Mariska Huisman en Bob de Vries zijn vrijdagavond verkozen tot de beste marathonschaatsers van het afgelopen seizoen. In het clubgebouw van de Ankeveense IJsclub kregen zij de Dick van Gangelentrofee uitgereikt uit handen van de laatste Elfstedenwinnaars Klasina Seinstra en Henk Angenent.

Lees verder op www.schaatsen.nl 

schaatsen bobmariska2
Foto: Neeke Smit

Om de polders weer klaar te maken voor het nieuwe (hopelijk schaats)seizoen wordt er alweer druk gesloot.
Verschillende ploegjes zijn op deze mooie najaarsdagen de polder in gevaren om daar de waterwegen vrij te maken van riet, laat hangende takken en andere belemmeringen. Toch was er ook tijd om te genieten van de schitterende omgeving.
Sloten2014
Meer foto's kunt u hier bekijken

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2014 zijn de leden, die 50 jaar lid zijn van de vereniging, in het zonnetje gezet met een speld en een bos bloemen.

De heren op de foto zijn v.l.n.r. Ton Meester, Toon van Dijk en Sjaak van Bennekom.
Niet aanwezig waren: mevr. Klinge-Alberts, dhr. B. Berends, dhr. J. Woolderik, dhr. W. Schaap, dhr. D. Bouman.
50jaarlid-2014
Lees hier de notulen van de algemene ledenvergadering 2014.
En hier kunt het het jaarverslag van de secretartis 2013-2014 lezen.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 17 OKTOBER 2014

Klik hier en lees verder

Jaarvergadering

Ankeveens schaatstalent Emma van Rijn, hier op de foto, wordt mede gesponsored door de Ankeveense IJsclub.

Maar... schaatsen op topniveau kost veel geld, denk aan studie-reizen-kleding-verblijf.

Daarom is Emma op zoek naar sponsors, hoe klein ook, alles is welkom!
Rekeningnummer: NL44ABNA0456776842
emmavrijn1
emmavrijn2

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 11 OKTOBER 2013

Klik hier en lees verder

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps