De ijsbaan is gesloten

Beste schaatsliefhebbers,

Wanneer het deze winter mogelijk is om een toertocht te organiseren dan gaan we gebruik maken van de door de KNSB ontwikkelde module van online inschrijving.

U kunt daarop dan aangeven op welke lokatie u wilt starten, en hoeft dan niet meer ter plaatse af te rekenen. Het is bedacht om in deze Corona tijd een betere spreiding te krijgen, en ook de overheden stimuleren dit.

Omdat de parkeerplaatsen privé eigendom zijn, zult u daar wel moeten afrekenen.

Wanneer er schaatsijs komt houd dan onze website in de gaten.

Bestuur Ankeveense IJsclub


Geplaatst: 24-12-2021  -  11:07 uur 

Ankeveen, oktober 2022

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 14 OKTOBER 2022,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 okt. 2021.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/2022.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: de heren G. Holdinga en Joop van Rijn. Reserve lid is dhr. Peter de Kwant.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek, R. Schouter. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

De afgelopen weken hebben het bestuur en vrijwilligers de schaatsroute op de Ankeveense polders schoongemaakt. Overhangende bomen zijn weggehaald, schaatsdoorgangen vrijgemaakt van riet en braamstruiken en waar nodig de walkanten gemaaid. Ook de sneeuwschuivers en borstelmachines zijn weer in optimale conditie.

Kortom we zijn er klaar voor!

Bestuur Ankeveense IJsclub.

2021 1
Geplaatst: 21-12-2021  -  17:05 uur 

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 15 OKTOBER 2021

Klik hier en lees de uitnodiging

Eindelijk, na negen jaar konden we de Ankeveense IJsbaan weer eens openen.

Een moeizame voorbereiding vanwege Corona ging er aan vooraf. Maar dat werd ruim goedgemaakt door twee dagen van schaatsplezier.
Veel families, dorpsgenoten en kinderen waren er op onze ijsbaan te vinden.

Met dank aan onze vrijwilligers en ook dank aan onze EHBO medewerksters die op professionele wijze de schaatsongevallen behandelden.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub kijkt met veel voldoening terug op het afgelopen schaatsweekend.


Het bestuur


Zie ook de foto's (klik hier)

Laatste update: 15-2-2021  -  08:34 uur

Geachte leden van de Ankeveense IJsclub.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub had de Algemene Ledenvergadering van 2020 gepland op vrijdag 16 oktober. Er was een protocol opgesteld met een beperkt aantal leden en de anderhalve meter afstand, zodat we toch een veilige ALV konden organiseren.

De regering heeft op 28 september nieuwe beperkingen doorgevoerd en daarom lijkt het ons verstandig om de avond te annuleren. Wanneer de regels weer versoepeld worden en het veilig is, kunnen we de vergadering mogelijk alsnog organiseren.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub.

Alle voorbereidingen zijn de afgelopen periode getroffen.

Het wachten is nu op een mooie dikke ijsvloer, maar...de weer vooruitzichten zijn niet erg gunstig met een dooi aanval in het weekend.
Maar we blijven hoopvol en houden u op de hoogte.

Gesloten   Klein

In het televisieprogramma Landinwaarts gaat Dieuwertje Blok op zoek naar pareltjes van lokale cultuur en traditie.
Ze gaat mee met het sloten in de Ankeveense Polder wat nodig is om de waterwegen vrij te maken voor de schitterende toertochten van de Ankeveense IJsclub.

Het programma Landinwaarts wordt uitgezonden op 5 november om 19:20 uur op NPO2 en wordt op zaterdag 7 november om herhaald om 9:33 uur.

Heeft u de uitzending gemist, dan kunt u die hier terugkijken.

2015 12015 22015 32015 4

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2015 zijn de leden, die 50 jaar lid zijn van de vereniging, in het zonnetje gezet met een speld en een bos bloemen.

De heren op de foto zijn v.l.n.r. Ge Koster en Wim Westerveld.
Niet aanwezig waren: dhr. G. Alberts en dhr. J. Hartog.
zonnetje2015

Ankeveen, september 2015

Beste leden,

Tijdens de ledenvergadering op 16 oktober a.s. presenteren wij het concept van de nieuwe statuten.
De vorige statuten waren dringend aan vernieuwing toe, ze dateren uit 1980 en zijn dus 35 jaar oud.
Het is nodig dat op de jaarvergadering minimaal twee derde deel van alle leden van de vereniging aanwezig moet zijn, omdat het waarschijnlijk is dat dit niet het geval zal zijn, schrijven we een extra ledenvergadering uit.
De op deze vergadering aanwezige leden kunnen dan over de nieuwe statuten stemmen. Een positieve stem van twee derde deel van deze aanwezige leden is dan voldoende om de statuten aan te nemen.

Het concept van de nieuwe statuten kunt u vinden op onze website:

  Klik hier om het concept te lezen

Middels deze brief nodigen wij u uit op de extra ledenvergadering van de Ankeveense IJsclub.

Datum: vrijdag 6 november 2015.

Tijd: 20.00 uur.

Plaats: clubgebouw, Stichts End, Ankeveen.

Agenda:

  1. opening,
  2. statuten,
  3. stemming,
  4. sluiting.

Dus: Algemene Ledenvergadering: 16 oktober 2015.
Statutenvergadering: 6 november 2015.

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps