De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2010.

 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveens IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:
 
VRIJDAG 15 OKTOBER 2010,
In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.
AGENDA:

1. Opening.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 16 okt. 2009.
3. Jaarverslag secretaris seizoen 2009/2010.
4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2009/2010 en begroting 2009/2010.
5. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Paul Berkhout, dhr. Arie de Jong en als reservelid dhr. Gerard Koelink.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn de heren J.Kemphorst, G.Klarenbeek en H.Meester. Deze heren hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen. Als nieuwe penningmeester wordt voorgedragen dhr. D.Blom. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 9 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende accoordverklaring.
Pauze.
7. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.
 
Aangezien het aanbieden van de acceptgirokaart veel werk met zich mee brengt en de kosten ervan steeds hoger worden, verzoek ik u uw lidmaatschapsgeld over te maken op rekeningnummer 2252294 t.n.v. penningmeester Ankeveense IJsclub.
Gezin € 10,-
Alleenstaande € 7,50
Boven 65 € 4,-
Wilt u zo vriendelijk zijn het verschuldigd bedrag binnen 14 dagen, doch uiterlijk voor 14 nov. 2010, op het rekeningnummer over te maken? O.v.v. naam, straat, huisnummer en woonplaats. Dit graag precies invullen, er zijn veel leden met dezelfde achternaam.
 
Met vriendelijke groeten:
 
Hans Wammes, secretaris.
Mr.J.C.Bührmannlaan 15,
1244 PE Ankeveen.
035-6562747.
 
Om eventuele communicatie in verband met o.a. betalingen snel te kunnen voeren, stellen wij het zeer op prijs uw e-mail adres te vernemen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw e-mail adres door te geven aan de secretaris:
h.wammes3@upcmail.nl">h.wammes3@upcmail.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

Wilt u ook eens mee doen aan het zgn. sloten ? Geef u na de vergadering op bij Jan Kemphorst of Leon van Vliet.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps