De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, oktober 2021

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 15 OKTOBER 2021,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 18 okt. 2019.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2019/2020 en 2020/2021.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019/2020, 2020/2021 en begroting 2021/2022.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Jos Werkhoven en dhr. Joop van Rijn. Er moet ene nieuw lid en reserve lid gekozen worden.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren H. Wammes, P. Vermeulen, P. van Bennekom, S. de Kwant, F. van Ruitenbeek. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Met de aankondiging van de overheid dat de 1,5 meter per 25 september komt te vervallen, kunnen we gelukkig dit jaar weer een Algemene Ledenvergadering houden. Wij willen ons echter wel houden aan de regel om bij binnenkomst een coronacheck te doen.

Toegang is daarom alleen mogelijk met een coronavaccinatie- of recent testbewijs. We zullen u vragen naar een QR-code op uw telefoon of op papier of een recent test- bewijs.

We begrijpen, dat we wat aan u vragen, maar zo kunnen we weer veilig vergaderen. Wanneer er na het verschijnen van de mail/brief veranderingen in de regels plaatsvinden, zullen wij u hierover berichten en het op de website plaatsen.




Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps