De ijsbaan is gesloten

Meneer de voorzitter, dames en heren leden van de A IJ.C.

Inleiding:

Het afgelopen jaar is een jaar van alleen maar hoogtepunten geweest.

Het jubileumjaar.

U bent er vast wel mee in aanraking gekomen.

Aan het jubileum zijn heel veel voorbereidingen vooraf gegaan. Er zijn commissies gevormd, samenwerkingsverbanden met andere Ankeveense verenigingen aangegaan, lijnen naar de gemeente uitgezet…noem maar op. Dit alles gebeurde onder de bezielende leiding van de feestcommissie, bestaande uit bestuursleden van de A.IJ.C., het Havenloos Mannenkoor, de Sofa en de Vriendschapskring en startte op13 januari 2011.

Vele anderen hebben tijd en aandacht besteed om dit jubileumjaar onvergetelijk te maken.

De winter heeft zelfs voor een buitengewoon cadeautje gezorgd: goed ijs en een toertocht weekend.


Receptie voor genodigden:

Vrijdag27 januari 2012, was de verjaardag van onze club. Op deze datum in 1887, 125 jaar geleden,  is het eerste bestuur gekozen onder auspiciën van W.F.van Bree.

Dit was voor ons de dag om in 2012 een receptie voor genodigden te houden en daarmee de feestelijkheden te openen.

Er zijn zo’n 150 uitnodigingen verstuurd en verreweg de meeste genodigden zijn gekomen. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders zoals:

-       de commissaris van de Koningin in NH. dhr. Remkes

-       de wethouders van Wijdemeren, de burgemeester was tot zijn grote spijt verhinderd,

-       vertegenwoordigers van de KNSB, waaronder de voorzitter dhr. Terpstra

-       vertegenwoordigers van het gewest NH/Utrecht,

-       vertegenwoordigers van de 11 verenigingen Klassiekers,

-       vertegenwoordigers van de ijsclubs in onze regio en de 5 dorpen,

-       vertegenwoordigers van de diverse sponsor zoals Unox, KPN, Pro Sport, AA-Drink,

-       vertegenwoordigers van de marathoncommissie.

Tevens al onze bestuursleden, oud-bestuursleden en vertegenwoordigers van alle Ankeveense verenigingen, Natuur Monumenten, en allen die als partner mee gekomen zijn.

De avond werd gepresenteerd door onze eigen spreekstalmeester Henk Jan Kerkhof.

De voorzitter David Pos sprak een welkomstwoord, waarna diverse toespraken volgden.

Eén van de hoogtepunten was de rede van de commissaris v.d. Koningin dhr. Remkes, waarbij hij de Ankeveense IJsclub, in de persoon van David Pos, de Koninklijke erepenning uitreikte.

Ook door de eerder genoemde vertegenwoordigers van de diverse instanties en verenigingen werden warme woorden gesproken en mooie cadeaus aangeboden.

Een ander hoogtepunt was de uitreiking van het eerste exemplaar van het jubileumboek: “125 jaar Ankeveense IJsclub, kris kras door de geschiedenis” aan de erevoorzitter Co Bos,

plaatselijk schaatstalent Emma van Rijn, dhr. Johan Remkes en dhr. Doekle Terpstra.

Alle bezoekers van de receptie kregen bij vertrek ook een boek aangeboden.

Geheel onverwacht werd het IJsclublied, gecomponeerd door Henk Beemsterboer, uitgevoerd door De Vriendschapskring, All Direction en het Havenloos Mannenkoor.

Al met al was het een zeer drukke en gezellige receptie; een prima opening van ons jubileumjaar.


De ijsperiode.

Alsof de winter ons ook een cadeau wilde geven, begon het enkele dagen later te vriezen. De waaghalzen waren er als de kippen bij, evenals de media. De vorst zette lekker door, maar ook de sneeuw, waardoor de groei van het ijs geremd werd.

Met man en macht werd de sneeuw zoveel mogelijk van het ijs gehaald, zodat de vereiste centimeters werden gehaald om de baan te openen en mogelijk een route te schuiven op de plassen. Er waren geruchten dat het NK marathon op natuurijs aan Ankeveen zou worden toegewezen. Er werd driftig gemeten en overlegd met de KNSB, de uitkomst was: “Emmen krijgt het NK”. Het Ankeveense ijs was niet overal op de juiste sterkte.

Er werd ook nog veel geschaatst. De E.O. heeft hierover hun IJsjournaal vanuit het clubhuis gepresenteerd. Zelfs de Ankeveense Natuurplassentocht kwam binnen bereik en werd op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag12 februari 2012verreden.

Op deze dagen zijn er in totaal 14300 medailles uitgereikt aan de toertochtschaatsers.

Een groot voordeel was de plaatsing van een bedienbare schaatsstuw bij de molen. Een lang gekoesterde wens van de ijsclub. Op 7 febr. werd de sleutel hiervan overhandigd aan de burgemeester Martijn Smit en de voorzitter David Pos.

Een ijsperiode brengt veel schaatsplezier met zich mee. Het heeft echter ook zijn schaduwkanten,  er vallen nogal wat gewonden. Wij zijn daarom erg blij met onze voortreffelijk functionerende EHBO.

We hebben gemerkt dat de mensen verbaasd waren over de vervoersmiddelen, snelheid en vaardigheid van onze EHBO mensen en chauffeurs, vele positieve en ondersteunde reacties werden geuit. Ook de opvallendheid, door de nieuwe, gele EHBO jassen was opmerkzaam.

Het blijft voor de EHBO’ers en chauffeurs een zware taak om beslissingen te nemen, die grote gevolgen kunnen hebben. Diverse verwondingen zijn heftig en naar, maar wij hebben de middelen om te kunnen handelen en behandelen.

De mensen van de hulpdiensten zijn zeer blij met onze EHBO. Ambulance, politie en brandweer kunnen snel bij de post komen doordat de vrije doorgang goed geregeld is.

Om enig inzicht te krijgen in het werk van de EHBO’ers is hier een overzicht van de verwordingen:

 • totaal aantal genoteerde behandelden: 163 waarbij de meest voorkomende verwondingen zijn:
 • enkel letsel:  2
 • armletsel:  2
 • gebroken neus: 1
 • elleboog letsel: 2
 • schaafwonden: 5
 • Builen: 6
 • Sneeën: 7
 • Blaren: 47
 • Schouderletsel: 13
 • Knieletsel: 3
 • Gebroken arm: 4
 • Gebroken been: 4
 • Heupletsel: 3
 • Gebroken heup: 7
 • Polsletsel: 3
 • Gebroken pols: 32.

Ondanks dit rijtje kunnen we spreken van een fantastische ijsperiode, waarbij de vele vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden enorm veel werk verzet hebben en hier ook veel plezier aan hebben beleefd.


Jubileumfeest.

Eind april wachtte ons alweer het volgende hoogtepunt . Een compleet dorpsfeest van vier dagen van 27 t/m. 30 april.

Door de goede samenwerking van de eerder genoemde verenigingen werd dit een hoogstandje van organiseren en genieten.

De aftrap werd gedaan door Musical Show Ice. Een geweldige avond met een hoog niveau, onder begeleiding van de V.S.K. De tent zat helemaal vol, net zo als op de avond van de generale repetitie.

Na de musical werd deze avond afgesloten met een optreden van Let But Sit.

De zaterdag was voor de dorpsbrunch, waarop vele Ankeveners akte de présance gaven en zich deze uitstekend verzorgde lunch goed lieten smaken.

Demiddagwerd ingenomen door de veelal oud marathonschaatsers die in Ankeveen successen hebben gekend. Enkele namen zijn: Dries van Wijhe, Evert van Benthem , Richard van Kempen, Piet Kleine en Bert Verduin bij de heren en o.a. Klasina Seinstra, Greta en Jacinta Smith bij de dames.

Het werd een hilarischemiddagmet voetbal, eieren vangen (koppen, D.v.W.) en kop van jut slaan.

Deze dag werd afgesloten door een aanstekelijk optreden van Erik  Hulzebosch in de feesttent, een mysterie guest en de Daylight Superband.

De zondag was voor rekening van het Havenloos Mannenkoor, met een heus Shanty festival op drie podia in het dorp. Mede door lekkere weer was het een heel gezellige dag. Deze dag eindigde met de 30e ronde van Ankeveen en de receptie voor alle leden van de A.IJ.C.  en de uitreiking van het jubileumboek, waarna de feestcoverband Amber Roots de feestavond opluisterde.

De laatste dag, 30 april, Koninginnedag en dus Sofa-dag. Er werd een wederom een afwisselende dag met leuke activiteiten geboden.

Hiermee eindigde het Ankeveense Dorpsfeest, aangeboden door de A.IJ.C, het Havenloos Mannenkoor, de Sofa en de V.S.K.


Medewerkers barbecue.

Om nog even in de feeststemming te blijven is op zaterdag 8 september, een door zo’n 200 mensen bezochte bbq gehouden voor allen die op welke manier dan ook meegewerkt hebben aan het laten slagen van de schaatsperiode en de feestdagen. Zonder al deze vrijwilligers, medewerkers, is het niet mogelijk al die duizenden schaatsfans een fijne en goed georganiseerde schaatsomgeving te bieden. Het bestuur van de ijsclub is hen bijzondere dank verschuldigd.


Gebruik clubgebouw.

Het gebruik van het clubgebouw is het afgelopen jaar wat teruggedrongen. In de zomer maakt Natuurmonumenten er gebruik van voor hun rondvaarten en in combinatie met een rondvaart kan men het gebouw gebruiken voor een nazit. Af en toe klopt ook een Ankeveense vereniging aan voor gebruik. IJsgerelateerde activiteiten kunnen er plaats vinden. Vergaderingen, de Vijf Dorpen en de marathon schaatsjury zijn hiervan voorbeelden. Er zijn dit jaar opnames gemaakt door omroep Max voor het programma Nederland in Beweging. Elke ochtend te zien op Ned.1.

Afsluitend kunnen we spreken van een zeer succesvol jaar voor onze Ankeveense IJsclub.

Over een jaar of 50 moet dit nog maar eens geëvenaard worden, als dat gaat lukken!


Hartelijk dank voor uw aandacht.
Hans Wammes 

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps