De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2021 – 2021 van de Ankeveense IJsclub.

Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub en andere belangstellenden. Het is weer tijd voor het verslag van de secretaris. Met veel enthousiasme zou hij u een prachtig verhaal willen vertellen, maar in het afgelopen seizoen is er op het gebied van schaatsen bijzonder weinig, zeg maar gerust niets gebeurd. Daarom is er in dit jaarverslag weinig te beleven, het zal niet zo lang zijn.

Tot en met december is het nogal stil. Er is nauwelijks sprake geweest van enige ijsvorming, een nachtvorstje zo af en toe, maar daar is het bij gebleven. Dit verschijnsel zette zich voort in de verdere wintermaand.

Uiteraard heeft de slootploeg na de vorige A.L.V. zijn uiterste best gedaan met het gebruikelijke werk, ten einde de sloten en doorgangen goed toegankelijk te maken voor al de te verwachten schaatsers. Bij dit werk worden de sloters door het jaar heen ondersteund door een woensdag-ploeg van een aantal leden en bestuursleden, die anders toch weinig te doen zouden hebben…….Het materiaal om sneeuw te ruimen en de baan te vegen is bedrijfsklaar gemaakt, potten en pannen gecontroleerd, kortom het jaarlijks onderhoud voordat het ijs er is, is opgepakt, in de hoop dat het gebruikt gaat worden. Wij blijven hoopvol.

Naast dit werk zijn er in het clubgebouw diverse activiteiten geweest, die het vermelden waard zijn:

Zo heeft David, met zijn vrienden van het gewest en de sectie “Marathon” vergaderingen gehouden,
heeft sinterklaas met zijn voltallige staf over zijn intocht gesproken,
en is Natuurmonumenten een aantal keren over de vloer geweest.
Natuurmonumenten heeft de rondvaarten op de plas gehouden, teamdagen en vrijwilligersdagen georganiseerd. Vanuit de KNSB is er een cursus “ijsmeester” gegeven, door Dirk de Groot. Hieraan hebben wij een paar, in theorie, ijsmeesters overgehouden.

De grote stalen ooievaar, die al een tijdje in Ankeveen te zien was, heeft een mooie plaats gevonden aan de kop van de rechte baan. Hij of zij is er geplaatst door de kunstenaar Joost Zwagerman.
Er is een familiereünie geweest.
Een presentatie van het boek “Verlangen naar ijs”.
De Sofa heeft dit jaar regelmatig in het gebouw gezeten om zich voor te bereiden op de “12 uur van Ankeveen “. Dit festijn heeft plaatsgevonden op 9 juli jl.
Deze happening is bijzonder geslaagd geweest. Het weer was prachtig, de belangstelling overweldigend en de opbrengst voor vele goede doelen boven verwachting.
Het was dan ook een heel gezellige dag voor heel Ankeveen en omstreken, waar wij als ijsclub graag ons gebouw en terrein voor beschikbaar hebben gesteld.
Ik wil dan ook de Sofa een groot compliment geven voor de manier waarop het feest georganiseerd is en het terrein en gebouw na afloop opgeleverd zijn.

Aan twee andere schaatsverenigingen is er onderdak geboden. De Gooise Hardrijders Vereniging is bij ons hun 55-jarige jubileumjaar gestart met een feest voor de jeugdleden, dat overliep in een feest voor de leden en oud-leden.
De locatie paste uitstekend in deze feestvreugde.
Nog een feestende schaatsclub, de Vijf Dorpen, heeft haar lustrum gevierd en enige tijd later de A.L.V.
De Ankeveense reisclub heeft onder leiding van een kunstschilder mooie schilderijtjes gemaakt met als onderwerp zicht op de plas.
Enkele wagens van de kermisexploitanten zijn op het terrein gestald, en heeft het bestuur zich een ochtend gestort op het binnen en buiten  schoonmaken van het gebouw, ten einde u een fris onderkomen voor deze ALV te bieden.

Geachte aanwezigen, ik kan er niet veel meer van maken. Natuurlijk hoop ik, dat dat volgend jaar mijn verslag behoorlijk uitgebreid gaat worden.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps